Metamorfoza zespołu

„Najważniejszą rzeczą w porozumieniu jest słyszeć to, czego nie powiedziano.”
                                                                                                                                                Drucker Peter

Często zdarza się, że tworzycie zespół, jednak każdy pracuje na swój indywidualny sukces. Brakuje Wam wystarczającej umiejętności do współpracy, dochodzi do konfliktów i nieporozumień. Realizacje każdego kolejnego projektu przebiegają z opóźnieniem, a Wy nie macie wystarczającej motywacji do działania. Potrzebujecie zmiany!

Zbudowanie zgranego zespołu nie polega jedynie na zatrudnieniu odpowiednich osób na właściwe stanowisko. Niezwykle ważne jest, aby każda z tych osób potrafiła utożsamiać się z grupą i efektywnie współpracować.

Największy wpływ na atmosferę wzajemnego zaufania i właściwych relacji ma menedżer. Skuteczny lider, jak nikt inny, potrafi zarażać entuzjazmem, sprawić, że zespół będzie gotowy nie tylko podejmować wyzwania, ale realizować je z zapałem, entuzjazmem i zaangażowaniem.
Metamorfoza zespołu to zmiana współpracy w grupie. Zarówno reagowania na pojawiające się problemy, jak
i przekazywanie informacji oraz zadań do wykonania w jasny i czytelny sposób. Warto pracować nad wysoką jakością wzajemnego porozumiewania się, bo od tej jakości zależą również wyniki i osiągnięcia biznesowe.

Korzyści dla menedżera, zespołu, firmy:

  • Dostrzeżesz źródło problemu, które wpływa na niekorzystną atmosferę w zespole.
  • Dowiesz się, w jaki sposób należy angażować oraz motywować zespół do pracy.
  • Zdobędziesz umiejętność skutecznego zarządzania zespołem.
  • Stworzysz zespół, który będzie ukierunkowany na realizację wspólnych celów.
  • Zyskasz umiejętność wykorzystywania zdolności i predyspozycji członków grupy przy wykonywaniu zadań.
  • Nauczysz się budować efektywny i zgrany zespół.
  • Zdobędziesz umiejętność opanowywania emocji i stresu w konfliktowych sytuacjach.