Relacje z pracownikiem

   „Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.”
                                                                                                                                                      Monteskiusz

Atmosfera w pracy to w dużej mierze zasługa doświadczonego lidera. Właściwa wymiana informacji, czyli dobra relacja menedżera z pracownikami, to podstawa skuteczności całej firmy.

Oczekujesz od każdego pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko, zaangażowania i motywacji
w wykonywaniu zadań. Realizujecie kolejny projekt, omawiacie plan działania. Delegujesz zadania, oczekujesz realizacji. Efekty nie są jednak współmierne do oczekiwań. To niemożliwe – myślisz. Na usta cisną się słowa niezadowolenia, ogarnia Cię wściekłość i niemoc. Przecież wspólnie opracowaliście cele i plan. Nie masz wątpliwości: Twoi pracownicy są niekompetentni, leniwi, brakuje im zapału i chęci do pracy. Czy rzeczywiście? Może szwankuje wzajemna komunikacja i przepływ informacji między Wami?

W każdym biznesie, mniejszym lub większym, niezwykle istotne jest efektywne komunikowanie się osób zarządzających z pracownikami. Równie ważne jest tworzenie takich relacji, w których pracownicy bez względu na to, na jakim szczeblu firmowej drabiny się znajdują, mają możliwość kontaktu ze swoim szefem.

Skuteczna komunikacja na linii lider – pracownik, pracownik – lider jest wartością. Coraz więcej firm jest świadomych tego faktu. Warto pracować nad poprawą wzajemnych relacji, dbać o trwałość wprowadzonej zmiany, bo jest to inwestycja w rozwój firmy.

Korzyści dla menedżerów, dla firmy:

  • Dostrzeżesz najczęstsze błędy w komunikacji z pracownikiem.
  • Odkryjesz sposoby właściwego komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań.
  • Dowiesz się, co powinieneś zmienić, by poprawić relacje z pracownikami.
  • Nauczysz się budować relacje oparte na zaufaniu, życzliwości i szczerości.
  • Zdobędziesz umiejętność rozwiązywania trudnych problemów w relacji z pracownikiem.
  • Pracownik zyska pewność siebie, która pozwoli mu na większą otwartość i szczerość.
  • Zwiększy się wzajemne zaufanie i współpraca.